Benchmarket Sp. z o. o.


Benchmarket.pl | Doradca podatkowy ceny transferowe

Analizy porównawcze cen transferowych to narzędzie, które służy do porównania efektywności cen produktu lub usługi w odniesieniu do transakcji między stronami powiązanymi. Celem analizy jest określenie, czy ceny ustalone między stronami są zgodne z porównywalnymi transakcjami między przedsiębiorstwami niepowiązanymi. Analiza porównawcza Cen Transferowych może się przydać firmom, które chcą monitorować swoją politykę cenową i sprawdzać, czy cena jest adekwatna do rynku. Benchmarket oferuje profesjonalne doradztwo podatkowe obejmujące m.in. analizę porównawczą cen transferowych, wycenę firm i przedsiębiorstw oraz reprezentację przed sądem skarbowym. Skorzystaj z naszej oferty i uzyskaj profesjonalną pomoc w sprawach związanych z podatkami.

Doradca podatkowy ceny transferowe

Benchmarket Sp. z o. o.
ul. Wagonowa 12A
43-175 Wyry
śląskie
Tel.: 660440456
NIP: 6351843655
REGON: 368482376