Czcionka: | Kontrast:
| Easy Read

Milenijne Cele Rozwoju (MDGs)

Cel 1: Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu
Cel 2: Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym
Cel 3: Promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet
Cel 4: Ograniczenie umieralności dzieci
Cel 5: Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami
Cel 6: Ograniczenie rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych
Cel 7: Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi
Cel 8: Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju

Aktualności

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) poszukuje partnerów – lokalnych i regionalnych firm, Lokalnych Grup Działania, organizacji pozarządowych i instytucji oraz innych pracodawców, działających na obszarze województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego – do organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych letnich praktyk dla uczniów i uczennic z ponad 45 szkół rolniczych w Polsce.

Praktyki są elementem projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” organizowanym przez Magazyn Forbes oraz firma doradcza PwC, pod patronatem Biura Projektowego UNDP. Liderami Zrównoważonego Rozwoju mogą zostać przedsiębiorstwa działające w Polsce, którym udało się wdrożyć działania, stworzyć produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a z drugiej – przyczyniają się do sukcesu biznesowego. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 kwietnia 2011r.

UNDP objęło patronatem konferencję „Social Business Day“ organizowaną przez międzynarodową organizacją studencką ShARE w Szkole Głównej Handlowej 19 kwietnia 2011.